Husgrupper

När vi behöver få dela lite till

Den stora gudstjänsten är bra för festen och glädjen och delaktigheten. Det är en stor tillgång att få träffas många tillsammans för att be och tillbe. Men den stora gemenskapen är förstås ett trubbigt redskap för det mer förtroliga samtalet.

Det är lätt att bli – och förbli – anonym i en stor grupp människor. Därför är det vår strävan att också kunna erbjuda den som så önskar en tillhörighet i en mindre husgrupp, där ett mer personligt och livsnära samtal kan växa fram.

Våra husgrupper samlas varje eller varannan vecka i hemmen. Där kan man äta tillsammans, läsa Bibeln, berätta om veckans händelser, be för varandra eller kanske göra en utflykt. Vi ser att detta har ett mycket stort värde för den personliga utvecklingen och tryggheten.

Att komma till tro kan vara en lång process. Den lilla gruppen kan därför också vara en gemenskap för sökaren som ännu inte hittat hem. Tro och tvivel bearbetas bäst i nära och trygga relationer, där var och en får gott om utrymme och möjlighet att säga sitt.

Vill du vara med i en husgrupp? Tveka inte att prata med oss om det.