Reach Out

Korskyrkan vill ge alla i församlingen en möjlighet att nå ut med Kristi budskap både nationellt och internationellt. Ung, medelålders, äldre – Reach Out ger dig förutsättningar både innan och efter din insats för Guds rike.

Möjlighet att söka stipendium

Medlemmar som vill göra en missionsinsats kan söka stipendium från Korskyrkan. Här är våra riktlinjer för detta.

Om du vill veta mer om tankarna kring Reach Out så är du välkommen att kontakta: Niklas Silfverlood: 0761-298004 eller Reijo och Lindsey Laxholm: 033-241568.

Bra länkar för dig som vill vidare

Operation Mobilisation (OM) Sverige

OM vill motivera, utrusta och sända människor till mission i Europa och bland onådda folk för att se förvandlade liv och samhällen. www.omsverige.se

Open Doors

Open Doors målsättning är att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan, att förbereda och utrusta den hotade kyrkan och att upplysa och motivera den fria kyrkan. www.open-doors.se

Ny Generation

Ny Generation arbetar för att det på varje övre grundskola, gymnasieskola och universitet ska finnas en skolgrupp som står på ”två ben”: bön och utåtriktat arbete, som tar sig uttryck i ett personligt positivt engagemang, gemensamma satsningar och arrangemang samt ett aktivt socialt initiativ för att motarbeta mobbning och utanförskap. www.nygeneration.se

Evangeliska Frikyrkan (EFK)

EFK är en församlings- och missionsrörelse där 296 självständiga kristna församlingar med 32 258 församlingsmedlemmar (2012) samverkar. Visionen är: “Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”. www.efk.se

Operation Mercy

Operation Mercy är en internationell bistånds och utvecklingsorganisation med mer än 20 års praktisk erfarenhet. För närvarande arbetar de i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika där de betjänar de fattiga och missgynnade genom biståndsprojekt och humanitära hjälpinsatser. www.mercy.se

Surfing The Nations Sweden

Surfing The Nations Sweden är ett nätverk med drivna svenskar som vill kombinera extremsport med osjälviskt tjänande. Vi arbetar för att vara en gemenskap som samlar och peppar likasinnade till att peka på en alternativ livsstil. Vår förhoppning är att vara en motpol till den drog kultur som vuxit sig stark bland utövarna inom många extremsporter. Surfing The Nations Sweden är ett utskott från Hawaiis största hjälporganisation SurfingThe Nations. www.surfingthenations.se

Pingst Ung

Pingst Ung vill vara nära och tillgänglig för att kunna hjälpa de lokala barn- och ungdomsavdelningarna att lyckas med sitt uppdrag att vara välkomnande, öppna och tillgängliga för barn och ungdomar både i och utanför kyrkan, samt kunna presentera Jesus och utveckla ett livslångt lärjungaskap. www.pingstung.se

EFK UNG

EFK UNG är Evangeliska Frikyrkans (EFK) barn- och ungdomsorganisation som samlar 16 000 barn och ungdomar varje år i de lokala barn- och ungdomsarbetena runt om i Sverige. Vi vill vara med och bygga Guds Rike och forma barn och unga till stolthet över sin tro, sitt arv och sin tradition. I allt vi gör vill vi ge impulser, verktyg och exempel till efterföljelse av Jesus Kristus! www.efk-ung.se

AsiaLink

AsiaLink is a Christian mission agency connecting churches with ministry among the unreached peoples of Asia. We aim to provide an efficient and effective avenue to partnering for the greatest possible impact.
We firmly believe that God wants churches around the world to work alongside Him in fulfilling the Great Commission. We want to see God glorified among all peoples and a critical feature of our work is the investment we make in these congregations to awaken and encourage this vision. www.asialink.org

JoshuaProject

JoshuaProject is a research initiative seeking to highlight the ethnic people groups of the world with the fewest followers of Christ. Accurate, regularly updated ethnic people group information is critical for understanding and completing the Great Commission. www.joshuaproject.net

Ask a missionary

Answers from experienced missionaries about mission agencies, funding, guidance, professional skills, missionary training, single/families and more. www.askamissionary.com

Möjligheter att åka ut

Ungdom med Uppgift (YWAM)

UMUs vision är att tillsammans med lokala församlingar inspirera till väckelse och mission. Sverige har varit ett av de länder som sänt ut flest missionärer. UMU tror och hoppas på en ny missionsvåg över vårt land, en stor skara svenskar som i ord och handling gör Jesus känd i världen!
Ungdom med Uppgift (på engelska: Youth With A Mission,YWAM) är en internationell och samfundsöverskridande missionsorganisation. De beskriver sin kallelse så här: ”Att lära känna Gud och göra Honom känd”. www.ywam.se

Step Out

StepOut är ett praktikantprogram som hjälper dig att komma ut i världen och upptäcka vad mission handlar om. www.stepout.nu

MissionFinder

MissionFinder.org is the world’s leading gathering place for locating Christian mission trips. Search through hundreds of short term, medical, domestic and international mission trips including orphanages. www.missionfinder.org

TeenStreet

TeenStreet is an international Christian conference for teens. Our purpose is to work together with the church to inspire and equip Christian young people to have areal relationship with Jesus and to reflect Him daily in their world. www.teenstreet.de