Tomaskyrkan

Tomaskyrkan är en församlingsplantering med förhoppningen att etablera en ny församlingsgemenskap i Svenljunga. Bakom Tomaskyrkan står Korskyrkan i Borås och Evangeliska frikyrkan. Idag träffas vi varannan fredag hemma hos någon i gruppen. Ibland har vi någon kväll eller dag med lite mer utrymme för gemenskap. Den 18:e januari hade vi vårt första Söndagsfika; en samling som präglas av fika, lovsång, undervisning och samtal. Tanken är att vi ska ha Söndagsfika ungefär en gång i månaden.

Håll dig uppdaterad på vad som händer i Tomaskyrkan här: www.tomaskyrkan.nu.

Fredrik Skott leder arbetet i Tomaskyrkan
E-post: skottfredrik@gmail.com
Tel: 070 – 794 98 40