Vill du stödja Korskyrkan?

Tycker du att det är bra att Korskyrkan finns?

Vill du stödja vårt arbete och hjälpa oss att utvecklas?

Det finns många möjligheter att engagera sig i vår kyrka. Först och främst berikar du förstås vår gemenskap genom att själv bli en del av den. Välkommen att besöka våra gudstjänster och samlingar.

En kristen kyrka bedriver dessutom oftast ett ganska omfattande arbete, i vårt land såväl som i många andra länder. Arbetet omfattar sociala projekt, arbete för mänskliga rättigheter, utbildning, stödjande av andra kyrkor, evangelisation, barn- och ungdomsarbete, träffpunkter… och mycket, mycket annat. Vill man engagera sig i något av detta så finns det gott om möjligheter. Berätta bara för oss vad du tycker om att göra så ska vi försöka hjälpa dig vidare.

Ett annat sätt att stödja vårt arbete är att ge pengar till det. Vår kyrka finns för att det finns människor som valt att ge sitt eget, helt frivilliga, bidrag genom kollekter och andra insamlingar. I regel tas sådana kollekter upp vid kyrkans gudstjänster, det finns då möjlighet att ge din gåva kontant, med kort eller via Swish.

Det går också att ge pengar via
Bankgiro: 432-2079
Swish: 123 576 32 97
Autogiro: 8032-5 3 990 107-9

Ett annat sätt att ge är genom kyrkoavgiften 1% av din beskattningsbara inkomst delas då mellan EFK och Korskyrkan, du kan läsa mer på EFKs hemsida https://efk.se/om-oss/hur-kan-jag-ge/kyrkoavgift.html. Du kanske redan ger denna avgift till Svenska kyrkan eller ett annat samfund och du kan då välja att fortsätta med det också eller att säga upp den.

Vi har beslutat att köpa Bohusgatan 3 för att utöka vår verksamhet och planerar att renovera delar av vår kyrka. Därför samlar vi nu in pengar till det. Vill du stödja detta arbetet är din gåva mycket välkommen. Du kan ge via
Bankgiro: 640-8686
Swish: 123 023 48 64
Autogiro 8032-5 4341 899-5

Det finns, som sagt, många sätt för den som önskar att ge sitt bidrag till kyrkans liv och utveckling i världen att göra det. Och för allt bör Paulus ord gälla:

“Har bara någon den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har.” 2 Kor 8:12