Barn & familj

Barnens egen gudstjänst

Vår söndagsskola heter Himlakul. Den hålls parallellt med söndagens gudstjänst klockan 11:00 – 12:30.

På Himlakulsamlingarna brukar vi sjunga tillsammans,höra någon av ledarna berätta något ur Bibeln, göra någon rolig aktiviter och samla in pengar till våra fadderbarn.

Alla barn i åldrarna 0-12 år är välkomna till Himlakul.

Draget

Draget är samlingen för dig som är mellan 7-12 år. Vi träffas varje fredag kl. 17:00-19:15. En Dragetkväll är indelad i fem olika viktiga delar:

Dragetmöte

Här samlar vi ihop barnen, välkomnar nya och sjunger och tävlar tillsammans. En härlig uppstart för kvällen

Smågrupper

I det stora sammanhanget är det viktigt att gemenskapenockså får bli personlig. I smågrupperna finns utrymme för nära relationer och för att varje barn blir sett och uppmuntrat.

Intressegrupper

Barnen är indelade i åldersgrupper och har aktiviteterna i treveckors perioder. T.ex. kök, pyssel, dans, sport och lek, spel, bak.

Kvällsmat

En viktig stund under kvällen, där barnen och ledarna sitter ner och äter tillsammans. Detta görs i respektive intressegrupp.

Andakt

Kvällens sista inslag är en kort andaktsstund.

Familjeäventyret

Hur kan vi som familj följa Jesus och samtala om Gud i hemmet?
Hur kan hemmet fungera som kyrka och kyrkan som hem?
Hur kan jag som förälder visa vägen till en tro som bär?

Genom Familjeäventyret vill Korskyrkan skapa en mötesplats där vi som föräldrar och familjer kan stödja varandra i familjelivets utmaningar och möjligheter. Vi träffas ett par gången per termin för seminarier, samtal, gemenskap och kreativa aktiviteter och andakter för familjen.

Program för samlingarna:
09.30 Inledning med kort andakt, kaffe
10.00-11.30 Seminarium och samtal, parallella barnaktiviteter
11.30-12.30 Gemensam lunch till självkostnadspris
12.30-13.30 Take it home, aktivitet familjevis

Välkommen!