Verksamhetsutvecklare

Korskyrkan Borås söker Verksamhetsutvecklare med
uppdrag att nå utanför kyrkans ”väggar”

Inledning
Korskyrkan Borås inrättar en ny tjänst på 50% med syfte att knyta kontakter och bygga
relationer med människor först och främst boende på Norrby, i det område där Korskyrkan
finns. När församlingen köpte till en byggnad intill Korskyrkan (Gula Huset) öppnades nya
möjligheter att bygga relationer i området och med dem nya mötesplatser till försoning och
upprättelse.
Nu söker vi Dig som längtar efter att skapa relationer med nya människor från olika kulturer.
Du kommer att forma tjänsten vartefter relationer byggs. Aktiviteter skapas efterhand
beroende på de behov som uppkommer. Med andra ord, det finns ingen färdig detaljerad
arbetsbeskrivning utan tjänsten formas i samråd med församlingsledning och anställda.
Församlingen är din bas och Gula huset ett verktyg i arbetet med människor på Norrby och
övriga Borås.
Du kommer att ha nära kontakt med och ingå i en grupp med övriga anställda. I nuläget en
pastor/föreståndare, ungdomsledare samt en barnledare. Du är spindeln i nätet eller motor
för olika aktiviteter som växer fram utifrån de kontakter som finns och som kommer växa
fram.
Som person älskar du Jesus, du brinner för att komma i kontakt med nya människor och
skapa goda relationer och på ett naturligt sätt förmedla Guds oändliga kärlek. Du längtar att
se en blomstrande verksamhet i församlingen där Gula Huset är ett viktigt verktyg för nya
mötesplatser mellan Gud och människor.
Verksamhetsutvecklare
50 % tjänst under ett år fr.o.m. februari 2024 eller enligt överenskommelse. Utvärdering av
tjänsten görs under hösten 2024.
Arbetsområden som ingår i tjänsten:
Att bygga relationer och skapa en varm och välkomnande atmosfär
 Skapa en samlingspunkt i Gula Huset som drar till sig människor
 Vara relationsskapande genom spontana samtal med besökare
 Utifrån relationer som skapas starta och utveckla olika aktiviteter som främjar
människors välmående och blir ett vittnesbörd om Guds kärlek. De utvecklas i
samarbete med volontärer


Administration och samordning
 Att tillsammans med församlingens anställda utföra de administrativa uppgifter som
finns
 Att ta ansvar för att det är ordning och reda i Gula Huset
Övrigt
 Ta initiativ till ekumeniska kontakter och samarbete med andra församlingar, kyrkor
och organisationer
 Finna samarbetsformer med andra föreningar och intressenter som arbetar på
Norrby
 I övrigt utföra arbetsuppgifter som församlingen/församlingsledning beslutar

Låter detta intressant? Då tar du kontakt med vår ordförande Niklas Silfverlood på telefon
0761-29 80 04 alternativt email niklassilfverlood@gmail.com så snart som möjligt och helst
senast den 1 december. Intervjuer kommer att ske löpande

Nyheter