Välkommen till Visionsforum!

Lördag 23 september
kl. 15.00-18.00

i Korskyrkans församlingsvåning

Vi inleder med fika. Sedan får vi bland annat information om och samtalar kring vision och mål

Nyheter