Vaccinationsbevis vid större sammankomster

Folkhälsomyndigheten (FHM) har fattat beslut om nya föreskrifter från den 1 december.

Korskyrkans ledning (vi) har beslutat att införa vaccinationsbevis för de samlingar där vi förväntar oss mer än 100 personer. Detta gäller bland annat Gudstjänster. En rutin kommer även att tas fram och finnas anslagen i entrén.


”Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus, ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.” (FHM)


Skäl till varför vi inför kontroll av vaccinationsbevis

Om vi ska hålla de avstånd som Folkhälsomyndigheten har bestämt räcker inte vår lokal till för det antalet gudstjänstdeltagare som vi brukar vara. Detta innebär att vi skulle behöva återinföra anmälningssystemet alternativt ”först till kvarn” och detta anser vi inte vara rätt då det stänger ute personer som valt att skydda sig själva och andra genom att låta vaccinera sig. Syftet med regeringens åtgärd nu är även att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade. Tillgången till vaccin är god. Sjukvården och myndigheter upprepar vädjan att vaccinera oss. Ledningen anser därför att församlingen behöver ta sitt samhällsansvar för att hindra smittan i samhället och för de som är i riskzon.


Hur får jag ett vaccinationsbevis? Gå in på www.covidbevis.se och följ anvisningarna. Du måste ha en e-legitimation.

Vid alla samlingar är det viktigt att vi fortsätter att följa de allmänna råden.

  • Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.
  • Folkhälsomyndigheten påminner också om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.
  • Den som besöker Korskyrkan ska ta ansvar för att hålla avstånd, vilket bland annat innebär att vara restriktiv med handslag och kramar. Tvätta händerna regelbundet.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Vaccin är den bästa åtgärden, och fler behöver vaccinera sig i alla åldrar. Särskilt bland yngre vuxna och medelålders och i andra grupper där vaccinationstäckningen är låg, säger Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten.”

Folkhälsomyndigheten föreskrift med stöd av 3 kap. 5 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Korskyrkan Borås, 29 november 2021
Församlingsledningen utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Rutin för kontroll av vaccinationsbevis

Inpassering ska företrädelsevis ske genom huvudingången. Där ska vaccinationsbevis kunna uppvisas tillsammans med legitimation (om kontrollanten inte redan vet vem besökaren är). Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället. Kravet på vaccinationsbevis gäller endast personer som är 18 år och äldre. För personer som anländer tidigare till en samling ska ovanstående kontroll utföras av ansvarig ledare på samlingen.

Följande ska kontrolleras:

  • För och efternamn
  • Födelsedatum
  • Giltighetstid.

När denna kontroll är utförd är personen fri att röra sig i kyrkan som vanligt men ta hänsyn till de allmänna råden för att förhindra smittspridning, då det även florerar mycket förkylningar och vi befinner oss i influensasäsongen.

Om det finns frågor och funderingar så är man välkommen att prata med någon i ledningen.

Nyheter