Sommarbibelläsning 2020

 Även om vi är på olika ställen i vårt avlånga land vill jag uppmuntra dig att läsa de utvalda texterna ur Lukasevangeliet, se nedan, under juli månad. Då gör vi något tillsammans även om vi befinner oss på olika platser. Vill uppmuntra dig att läsa bibeltexterna utifrån ett sätt som du kanske inte brukar göra. Vi behöver läsa bibeln på olika sätt för att förstå dess budskap, bli tryggare i tron och fördjupa gemenskapen med Jesus. Jag har själv haft god hjälp av att leva min in i och stanna kvar i den text jag läst och där få lyssna in Jesu röst. Det är i mötet med Jesus som vi lär känna oss själva som hans älskade. Se nedanstående punkter som en god hjälp, ett verktyg, att leva dig in i bibels texter för att möta Jesus och alltmer upptäcka att du är hans älskade. Gör det på ditt sätt och i din takt! 

  1. 1. Platsen a. Uppsök en plats där du kan vara ostörd och slappna. Det första steget är att du blir närvarande hos Jesus som alltid är närvarande hos dig. Din kropp är Andens tempel och därmed en mötesplats mellan dig och Jesus. (1 Kor 6:19) 
  2. 2. Bön a. Be en enkel bön om att sanningens Ande öppnar ditt hjärta för vad Jesus vill tala till dig genom texten. 
  3. 3. Läsning a. I denna form av läsning målet att möta Jesus på ett personligt plan. 
  4. b. Lev dig in i vad som händer och sägs i bibeltexten. 
  5. 4. Stanna kvar i texten a. Detta är inte en text att analysera med ditt intellekt utan en plats att vara på 
  6. b. Vilka bilder och minnen vaknar i ditt inre arkiv när du ”kliver” in i texten? Vad berör dig? Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du? 
  7. c. Censurera inga av de känslor som kommer, utan lyssna in vad Jesus vill säga dig utifrån det du känner. Det är lika viktigt att stanna kvar vid det som berör dig negativt (obehag, rädsla, ilska, osäkerhet…) som vid det positiva som (glädje, lugn, nyfikenhet, tacksamhet, frid…). Det du känner är din verklighet även om det inte är en objektiv sanning utifrån Bibelns budskap. Om du känner att Jesus glömt bort dig så är det din verklighet även om Bibelns budskap är att han aldrig överger någon. Din känsla av övergivenhet ljuger inte. Därför behöver du bearbeta den inför Jesus för att kunna landa i varför du känner som du gör och för att hitta fram till en visshet och vila i att han alltid är dig nära. (Ps 139:5) 
  8. 5. Samtala med Gud om vad du känner a. Samtala med Jesus om alla känslor som kommit upp när du begrundat och levt dig in i texten. Har texten gett dig förnyat hopp så tala med Jesus om det. Har texten skapat oro i dig så nämn det inför Jesus. Har texten uppenbarat behov av förlåtelse, bekänn din synd inför Jesus och öppna dig för hans förlåtelse… Psaltaren, bibelns bönbok, är en hjälp att utrycka alla slags känslor inför Gud. Ofta börjar psalmerna i klagan och slutar i tacksamhet. Det visar att när vi säger som vi känner inför Gud så möter han. (Läs Ps 7, 13 m.fl.) 
  9. 6. Sitt stilla inför Jesus och låt dig älskas av honom a. Var stilla inför Jesus och njut av att vara hans älskade. Glöm aldrig att du är skapad för att vara Guds älskade barn. Det har han en gång för alla bevisat i Jesus Kristus. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. (Rom 5:8) 

(En del ovan är hämtat från Magnus Malms bok ”Fri att tjäna – Församlingsarbete i Jesu efterföljd” som kom ut 2020. Sidorna 128–130) 

Med önskan om en välsignad sommar i Jesu närhet / Stig Bomberhult

Datum (Juli) Text (Lukas) Datum (Juli) Text (Lukas) 
1:5-25 17 11:37-54 
1:26-38 18 12:13-21 
3:1-18 19 12:22-34 
3:21-22 20 15:11-32 
4:1-13 21 18:9-14 
5:1-11 22 19:1-10 
5:17-26 23 19:11-27 
6:37-42 24 21:25-36 
7:36-50 25 22:31-34 
10 8:22-25 26 22:39-46 
11 8:26-39 27 22:54-62 
12 9:23-27 28 23:44-49 
13 9:28-36 29 24:1-12 
14 10:17-24 30 24:13-35 
15 10:38-42 31 24:36-49 
16 11:5-13