Samtal

Samtal – med en själavårdare & medvandrare

Önskar du någon att prata med?

Alla hamnar vi i lägen då livet känns svårt. Då behöver vi prata med någon som tar sig tid att lyssna på vad vi tänker och känner. Det kan handla om bekymmer, relationer, föräldraskap, sorg, hälsa, tro och tvivel. Att spegla sina tankar med någon som lyssnar ger nya perspektiv för vägen framåt. 

Du är också välkommen att höra av dig, om du känner dig ensam och behöver någon att prata med, för att bryta din isolering.

I kyrkan finns män och kvinnor, själavårdare, med olika erfarenheter som är beredda att lyssna, reflektera och med respekt möta dig i samtal. Om du önskar kan vi också be tillsammans i samband med samtalet. Vi tror att Jesus är med i livets alla omständigheter och vill oss väl.

Olika form av samtal

Själavårdssamtal

Själavårdssamtal är ett samtal som kan röra hela livet med alla dess olika skiftningar. Erfarenheter som vi bär med oss och som påverkar oss på olika sätt får vi här möjlighet att bearbeta och tillsammans söka vägar att hantera den livssituation som är.

Andlig vägledning

Detta är en samtalsform där fokus är på hur gudsrelationen kan få växa och fördjupas. Tillsammans går vi ett stycke av livsvägen genom att lyssna in Guds tilltal och vägledning. Riktningen, snarare än hur långt du har gått, är det viktiga.

Parsamtal

Att leva i en parrelation ger glädje, men kan också vara utmanande och svårt. Parsamtal är en möjlighet att på olika sätt vårda och stärka denna relation.

Bra att veta

Ett samtal är cirka en timme långt. Det går bra att boka flera samtal om du behöver. Samtalen är kostnadsfria.

Som själavårdare lyder vi under allmän moralisk tystnadsplikt. Vi för inga journaler. Önskar du samtala med någon med särskild tystnadsplikt som även har tystnadsplikt inför myndigheter får du vända dig till församlingens pastor/föreståndare Stig Bomberhult. 

Du behöver inte vara aktiv i en kyrka eller ha en kristen tro för att vända dig till oss.

I möjligaste mån samtalar män med män och kvinnor med kvinnor.

För att få kontakt mejlar du: samtal@korskyrkan.org som endast församlingens pastor/Föreståndare (Stig Bomberhult) läser. Han kontaktar dig och leder dig vidare till en själavårdare utifrån dina önskemål. Skriv gärna vilken form av samtal du önskar – se ovan!

Nyheter