Hjälp till i Gula huset

Vi i byggruppen tänker oss att få till arbetslag torsdagskvällar kl. 18-20.30 och lördagar kl.10-13.
Vi försöker få ihop ca 5 personer per tillfälle och man arbetar under handledning av personer från byggruppen.

Inga speciella förkunskaper, mer än att man har arbetskläder på sig.
Man anmäler sig eller sin grupp av personer genom att skriva in sig via nedanstående länk:


https://bit.ly/3JtkpI1

Nyheter